ฉันต้องการนำเครื่อง Walkman ขึ้นเครื่องบิน.

    แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนเป็นไปตามกฎ International Air Transport Association (IATA) แต่บางสายการบินอาจจะใช้มาตรฐานแตกต่างออกไป.

    ขอคำแนะนำจากบริษัทสายการบินสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.