หมายเลข ID หัวข้อ : 00233864 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2020

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Catalina (10.15) สำหรับ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

  เราได้ทำการตรวจเช็คการทำงานของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่แสดงในหน้านี้ไว้แล้ว

  ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

  ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเวอร์ชันหมวดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้macOS Catalina
  (10.15)
  หมายเหตุ
  Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit)
  *64-บิต เท่านั้น
  2.1.00Cyber-shot
  α (Alpha)
  ใช้งานร่วมกันได้ 
  PlayMemories Home-Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam
  Bloggie / Webbie
  Digital Recording Binoculars
  ไม่รองรับ 
  Action Cam Movie Creator-Action Camไม่รองรับ 
  MVR Studio-Music Video Recorderไม่รองรับ 
  IPTC Metadata Preset1.1.00อ้างอิงกับ "อุปกรณ์ที่รองรับได้"อยู่ระหว่างการประเมินผล 
  Remote Camera Tool2.1.00อ้างอิงกับ "อุปกรณ์ที่รองรับได้" อยู่ระหว่างการประเมินผล 
  PlayMemories Camera Apps-Cyber-shot
  α (Alpha)
  อยู่ระหว่างการประเมินผลอ้างอิงกับ "ประกาศ / ข้อมูลการบำรุงรักษา"