• ความยาว

    ประมาณ 1.5 ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 100 กรัม