หมายเลข ID หัวข้อ : 00262592 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2021

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Big Sur (macOS 11) สำหรับอุปกรณ์เสริม

  เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือก่อนหน้านั้น

  ข้อสำคัญ: ไม่มีการรับประกันว่าการทำงานจะเป็นปกติได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกเครื่อง

  สัญลักษณ์:
  ✓: เข้ากันได้
  -: เข้ากันไม่ได้
  ?: กำลังทดสอบ

  อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger)

  รุ่น (Model)macOS 11
  (Big Sur)
  ACC-TRDCX
  ACC-TRDCY
  ACC-TRDCJ

  ตัวอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อน (Multi Battery Adaptor Kit)

  รุ่น (Model)macOS 11
  (Big Sur)
  หมายเหตุ
  NPA-MQZ1Kถ้าหากท่านใช้ Mac ที่มีชิปเซ็ตเป็น Apple Silicon (M1) อุปกรณ์นั้นอาจจะไม่แสดงในรายงานของระบบนี้

  ตัวอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อน (Multi Battery Adaptor Kit)

  รุ่น (Model)macOS 11
  (Big Sur)
  CCB-WD1