ขนาด (กว้าง x ยาว)
40 x 600 ม.ม.
สี
สีปรอท
วัสดุ
ไนลอน
น้ำหนัก
ประมาณ 40 กรัม