หมายเลข ID หัวข้อ : 00194443 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS High Sierra (10.13) สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ด้านให้ภาพดิจิตอลและซอฟต์แวร์แอปปลิเคชัน

    เลือกหมวดของผลิตภัณฑ์ .

    Digital Imaging

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการอัปเดตกล้องของท่านโดยใช้ macOS High Sierra (10.13), ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
    สำหรับยูสเซอร์ของ macOS High Sierra (10.13)