ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา)
39.0 x 67.8 x 0.05 ม.ม.
น้ำหนัก
ประมาณ 0.5 กรัม