หมายเลข ID หัวข้อ : 00254552 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/04/2021

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Big Sur (macOS 11.0) สำหรับ ผลิตภัณฑ์ภาพดิจิทัล (Digital Imaging Products) และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

    เลือกหมวดของผลิตภัณฑ์

    Digital Imaging