หมายเลข ID หัวข้อ : 00194443 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS High Sierra (10.13) สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ด้านให้ภาพดิจิตอลและซอฟต์แวร์แอปปลิเคชัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เลือกหมวดของผลิตภัณฑ์ .

Digital Imaging

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการอัปเดตกล้องของท่านโดยใช้ macOS High Sierra (10.13), ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
สำหรับยูสเซอร์ของ macOS High Sierra (10.13)