รูปแบบการใช้งาน
2 รูปแบบ (หิ้ว/คล้องเอว)
วัสดุที่ใช้
หนัง
น้ำหนัก
ประมาณ 65 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)
70 x 110 x 44 มม.