หมายเลข ID หัวข้อ : 00166869 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/02/2017

macOS 10.12 (Sierra) ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราได้ทำการตรวจสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้ ที่ออกวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือก่อนหน้านั้น.

สำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ไม่รองรับ
? : กำลังทดสอบ

ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version กลุ่มของรุ่นเครื่องที่เกี่ยวข้องกัน macOS 10.12
(Sierra)
หมายเหตุ
PlayMemories Home 3.3.00 หรือ ก่อนหน้านี้ Handycam
Cyber-shot
a (Alpha)
Action Cam
Bloggie / Webbie
Digital Recording Binoculars

Image Data Converter 5.0.00 หรือ ก่อนหน้านี้ Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)

Remote Camera Control 3.7.01 หรือ ก่อนหน้านี้ Cyber-shot
α (Alpha)

Action Cam Movie Creator 3.3.00 หรือ ก่อนหน้านี้ Action Cam
MVR Studio 1.0.02 หรือ ก่อนหน้านี้ Music Video Recorder
Wireless Auto Import  - Handycam
Cyber-shot
α (Alpha)
- *1

*1 บริการ Wireless Auto Import download ได้มีการปิดตัวลงไปแล้ว. ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่นนี้จะมีอยู่แล้วในเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home.
ดาวน์โหลด PlayMemories Home, อ้างถึง www.sony.net/pm/.
เริ่มที่ PlayMemories Home และ เลือกที่ Preferences -> Wireless Auto Import.