หมายเลข ID หัวข้อ : 00166888 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2016

macOS 10.12 (Sierra) ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับกล้อง Bloggie / Webbie HD

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราได้ทำการตรวจสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้ ที่ออกวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือก่อนหน้านั้น.

สำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

Bloggie
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
MHS-CM1
MHS-CM3
MHS-CM5
MHS-FS1
MHS-FS1K
MHS-FS2
MHS-FS2K
MHS-FS3
MHS-FS3K
MHS-PM1
MHS-PM5
MHS-PM5K
MHS-TS10
MHS-TS20
MHS-TS20K
MHS-TS22
MHS-TS55