หมายเลข ID หัวข้อ : 00166892 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2016

macOS 10.12 (Sierra) ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับกล้องดิจิตอล

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราได้ทำการตรวจสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้ ที่ออกวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือก่อนหน้านั้น.

สำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

กล้องแฮนดีแคม 4K
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
FDR-AX1
FDR-AX1E
FDR-AX30
FDR-AX33
FDR-AX100
FDR-AX100E
FDR-AXP33
FDR-AXP35
FDR-AX40
FDR-AX53
FDR-AXP55
HDR-CX900
HDR-CX900E

กล้องแฮนดีแคม 4K
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
FDR-AX1
FDR-AX1E
FDR-AX30
FDR-AX33
FDR-AX100
FDR-AX100E
FDR-AXP33
FDR-AXP35
FDR-AX40
FDR-AX53
FDR-AXP55
HDR-CX900
HDR-CX900E

กล้องแฮนดีแคม High Definition 
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
GV-HD700
GV-HD700E
HDR-AX2000
HDR-AX2000E
HDR-CX11E
HDR-CX12
HDR-CX12E
HDR-CX100
HDR-CX100E
HDR-CX105E
HDR-CX106E
HDR-CX110
HDR-CX110E
HDR-CX115E
HDR-CX116E
HDR-CX130
HDR-CX130E
HDR-CX150
HDR-CX150E
HDR-CX155E
HDR-CX160
HDR-CX160E
HDR-CX180E
HDR-CX190
HDR-CX190E
HDR-CX200
HDR-CX200E
HDR-CX210
HDR-CX210E
HDR-CX220
HDR-CX220E
HDR-CX230
HDR-CX230E
HDR-CX240
HDR-CX240E
HDR-CX250
HDR-CX250E
HDR-CX260E
HDR-CX260V
HDR-CX260VE
HDR-CX270E
HDR-CX280
HDR-CX280E
HDR-CX290
HDR-CX290E
HDR-CX300
HDR-CX300E
HDR-CX305E
HDR-CX320
HDR-CX320E
HDR-CX330
HDR-CX330E
HDR-CX350
HDR-CX350E
HDR-CX350V
HDR-CX350VE
HDR-CX360
HDR-CX360E
HDR-CX360V
HDR-CX360VE
HDR-CX380
HDR-CX380E
HDR-CX390E
HDR-CX400E
HDR-CX405
HDR-CX410VE
HDR-CX430V
HDR-CX430VE
HDR-CX440
HDR-CX450
HDR-CX455
HDR-CX500
HDR-CX500E
HDR-CX500V
HDR-CX500VE
HDR-CX505VE
HDR-CX510E
HDR-CX520
HDR-CX520E
HDR-CX520V
HDR-CX520VE
HDR-CX530E
HDR-CX550
HDR-CX550E
HDR-CX550V
HDR-CX550VE
HDR-CX560
HDR-CX560E
HDR-CX560V
HDR-CX560VE
HDR-CX570E
HDR-CX580E
HDR-CX580V
HDR-CX580VE
HDR-CX610E
HDR-CX620
HDR-CX625
HDR-CX675
HDR-CX690E
HDR-CX700
HDR-CX700E
HDR-CX700V
HDR-CX700VE
HDR-CX730E
HDR-CX740E
HDR-CX740VE
HDR-CX760E
HDR-CX760V
HDR-CX760VE
HDR-FX1000
HDR-FX1000E
HDR-GW55VE
HDR-GW66E
HDR-GW66V
HDR-GW66VE
HDR-GW77
HDR-GW77E
HDR-GW77V
HDR-GW77VE
HDR-GWP88
HDR-GWP88E
HDR-GWP88V
HDR-GWP88VE
HDR-PJ10
HDR-PJ10E
HDR-PJ30
HDR-PJ30E
HDR-PJ30V
HDR-PJ30VE
HDR-PJ50
HDR-PJ50E
HDR-PJ50V
HDR-PJ50VE
HDR-PJ200
HDR-PJ200E
HDR-PJ210
HDR-PJ220
HDR-PJ220E
HDR-PJ230
HDR-PJ230E
HDR-PJ240
HDR-PJ240E
HDR-PJ260
HDR-PJ260E
HDR-PJ260V
HDR-PJ260VE
HDR-PJ270
HDR-PJ270E
HDR-PJ275
HDR-PJ320E
HDR-PJ330E
HDR-PJ340
HDR-PJ340E
HDR-PJ350
HDR-PJ350E
HDR-PJ380
HDR-PJ380E
HDR-PJ390E
HDR-PJ410
HDR-PJ420E
HDR-PJ420VE
HDR-PJ430
HDR-PJ430E
HDR-PJ430V
HDR-PJ430VE
HDR-PJ440
HDR-PJ510E
HDR-PJ530E
HDR-PJ540
HDR-PJ540E
HDR-PJ580
HDR-PJ580E
HDR-PJ580V
HDR-PJ580VE
HDR-PJ600
HDR-PJ600E
HDR-PJ600V
HDR-PJ600VE
HDR-PJ610E
HDR-PJ620
HDR-PJ650E
HDR-PJ650V
HDR-PJ650VE
HDR-PJ660
HDR-PJ660E
HDR-PJ660V
HDR-PJ660VE
HDR-PJ670
HDR-PJ675
HDR-PJ710
HDR-PJ710V
HDR-PJ710VE
HDR-PJ720E
HDR-PJ740VE
HDR-PJ760
HDR-PJ760E
HDR-PJ760V
HDR-PJ760VE
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
HDR-PJ790
HDR-PJ790E
HDR-PJ790V
HDR-PJ790VE
HDR-PJ810
HDR-PJ810E
HDR-PJ820
HDR-PJ820E
HDR-TD10
HDR-TD10E
HDR-TD20
HDR-TD20E
HDR-TD20V
HDR-TD20VE
HDR-TD30
HDR-TD30E
HDR-TD30V
HDR-TD30VE
HDR-TG5
HDR-TG5E
HDR-TG5V
HDR-TG5VE
HDR-TG7VE
HDR-XR100
HDR-XR100E
HDR-XR101
HDR-XR105E
HDR-XR106E
HDR-XR150
HDR-XR150E
HDR-XR155E
HDR-XR160
HDR-XR160E
HDR-XR200
HDR-XR200E
HDR-XR200V
HDR-XR200VE
HDR-XR260E
HDR-XR260V
HDR-XR260VE
HDR-XR350
HDR-XR350E
HDR-XR350V
HDR-XR350VE
HDR-XR500
HDR-XR500E
HDR-XR500V
HDR-XR500VE
HDR-XR520
HDR-XR520E
HDR-XR520V
HDR-XR520VE
HDR-XR550
HDR-XR550E
HDR-XR550V
HDR-XR550VE

กล้องแฮนดีแคม Standard Definition 
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
DCR-DVD150E
DCR-DVD450E
DCR-DVD650
DCR-DVD650E
DCR-DVD850
DCR-DVD850E
DCR-PJ5
DCR-PJ5E
DCR-PJ6
DCR-PJ6E
DCR-SD1000E
DCR-SR15E
DCR-SR20
DCR-SR20E
DCR-SR21
DCR-SR21E
DCR-SR37E
DCR-SR38E
DCR-SR47
DCR-SR47E
DCR-SR48
DCR-SR48E
DCR-SR57E
DCR-SR58E
DCR-SR67
DCR-SR67E
DCR-SR68
DCR-SR68E
DCR-SR77E
DCR-SR78E
DCR-SR87
DCR-SR87E
DCR-SR88
DCR-SR88E
DCR-SX15E
DCR-SX20
DCR-SX20E
DCR-SX20EK
DCR-SX20K
DCR-SX21
DCR-SX21E
DCR-SX22
DCR-SX22E
DCR-SX30E
DCR-SX31E
DCR-SX33E
DCR-SX34E
DCR-SX40
DCR-SX40E
DCR-SX41
DCR-SX41E
DCR-SX43
DCR-SX43E
DCR-SX44
DCR-SX44E
DCR-SX45
DCR-SX45E
DCR-SX50E
DCR-SX53E
DCR-SX60
DCR-SX60E
DCR-SX63
DCR-SX63E
DCR-SX65
DCR-SX65E
DCR-SX73E
DCR-SX83
DCR-SX83E
DCR-SX85
DCR-SX85E

Action Cam
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
FDR-X1000V
FDR-X3000
HDR-AS10
HDR-AS15
HDR-AS20
HDR-AS30V
HDR-AS300
HDR-AS50
HDR-AS100V
HDR-AS200V
HDR-AZ1

อุปกรณ์เสริม Action Cam
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
RM-LVR1
RM-LVR2
RM-LVR2V
RM-LVR3

Music Video Recorders
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
HDR-MV1

กล้องแบบเปลี่ยนเลนส์ได้
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
NEX-VG10
NEX-VG10E
NEX-VG20
NEX-VG20E
NEX-VG20H
NEX-VG20EH
NEX-VG30
NEX-VG30E
NEX-VG30H
NEX-VG30EH
NEX-VG900
NEX-VG900E

Digital Recording Binoculars
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
DEV-3
DEV-5
DEV-30
DEV-50
DEV-50V