หมายเลข ID หัวข้อ : 00166882 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2016

macOS 10.12 (Sierra) ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับกล้อง α (alpha)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราได้ทำการตรวจสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้ ที่ออกวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือก่อนหน้านั้น.

สำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

กล้อง α E-mount
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
ILCE-7
ILCE-7M2
ILCE-7R
ILCE-7RM2
ILCE-7S
ILCE-7SM2
ILCE-3000
ILCE-3500J
ILCE-5000
ILCE-5100
ILCE-6000
ILCE-6300
ILCE-6500
NEX-3
NEX-3N
NEX-5
NEX-5C
NEX-5N
NEX-5R
NEX-5T
NEX-6
NEX-7
NEX-C3
NEX-F3

กล้อง α A-mount
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
DSLR-A200
DSLR-A230
DSLR-A280
DSLR-A290
DSLR-A300
DSLR-A330
DSLR-A350
DSLR-A380
DSLR-A390
DSLR-A450
DSLR-A500
DSLR-A550
DSLR-A560
DSLR-A580
DSLR-A700
DSLR-A850
DSLR-A900
ILCA-68
ILCA-77M2
ILCA-99M2
SLT-A33
SLT-A35
SLT-A37
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A57
SLT-A58
SLT-A65
SLT-A65V
SLT-A77
SLT-A77V
SLT-A99
SLT-A99V

Lens Style Cameras
รุ่น macOS 10.12
(Sierra)
ILCE-QX1
ILCE-QX1L