• รูปแบบการใช้งาน

    แบบหิ้ว

   • วัสดุ

    หนัง

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 50 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    110 x 75 x 30 ม.ม.