• รูปแบบการใช้งาน

    แบบหิ้ว

   • วัสดุที่ใช้

    หนัง

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 75 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)

    105 x 74 x 27 มม.