รูปแบบการใช้งาน
แบบหิ้ว
วัสดุที่ใช้
หนัง
น้ำหนัก
ประมาณ 75 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)
105 x 74 x 27 มม.