• รูปแบบการใช้งาน

    กระเป๋าเลนส์

   • วัสดุ

    Polyurethane

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 50 กรัม

   • ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)

    95 x 130 ม.ม.