รูปแบบการใช้งาน
กระเป๋าเลนส์
วัสดุ
Polyester and polyurethane
น้ำหนัก
ประมาณ 80 กรัม
ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)
125 x 200 ม.ม.