• รูปแบบการใช้งาน

    กระเป๋าเลนส์

   • วัสดุ

    Polyester and polyurethane

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 80 กรัม

   • ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)

    125 x 200 ม.ม.