วัสดุที่ใช้
ซิลิโคน
น้ำหนัก
ประมาณ 30 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)
97 x 62 x 32 มม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา)
42.8 x 56.3 x 0.05 ม.ม.
น้ำหนัก
ประมาณ 0.5 กรัม