• วัสดุที่ใช้

    ซิลิโคน

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 30 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)

    97 x 62 x 32 มม.

   • ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา)

    42.8 x 56.3 x 0.05 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 0.5 กรัม