หมายเลข ID หัวข้อ : 00223528 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

รายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมสำหรับ macOS Mojave(10.14)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 หรือก่อนหน้านั้น

ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : เข้ากันได้
- : เข้ากันไม่ได้
? : อยู่ระหว่างการประเมินผล

 

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่

รุ่นmacOS 10.14
(High Sierra)
ACC-TRDCX
ACC-TRDCY
ACC-TRDCJ

 

ชุดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อน

รุ่นmacOS 10.14
(High Sierra)
NPA-MQZ1K