รูปแบบการใช้งาน
สายสะพายไหล่
วัสดุ
หนัง
น้ำหนัก
ประมาณ 200 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
135 x 110 x 170 ม.ม.