• รูปแบบการใช้งาน

    สายสะพายไหล่

   • วัสดุ

    หนัง

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 200 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    135 x 110 x 170 ม.ม.