• ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)

    29 x 89 ม.ม.

   • ปริมาตร

    20 ม.ล.

   • ขนาด (กว้าง x ยาว)

    ประมาณ 100 x 100 ม.ม.

   • ขนาด (กว้าง x ยาว)

    ประมาณ 140 x 140 ม.ม.