ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
87 x 36 x 36 ม.ม.
แสดงผลด้วยหลอด LED
ใช่ (รับสัญญาณ GPS / สถานะแบตเตอรี่ / หน่วยความจำเต็ม)
อุณหภูมิเก็บรักษา
-20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิใช้งาน
0 ถึง +40 องศา
น้ำหนัก
ประมาณ 55 กรัม
Logging Intervals
ประมาณ 15 วินาที
ความไวในการรับสัญญาณ
+150dBm หรือน้อยกว่า (ค่าเฉลี่ยขณะทำงาน)
Reception Method
12-channel GPS receiver / All-in-view positioning
Hot Start
2 วินาที(อย่างน้อย)
Cold Start
40 วินาที (อย่างน้อย)
Reception Frequency
1575.42 MHz (L1 band, C/A code)
ความถูกต้องแม่นยำในการระบุตำแหน่ง
ประมาณ 2 ม. (2DRMS)
ระยะเวลาใช้งาน
ประมาณ 10 ชั่วโมง (Alkaline)/ 14 ชั่วโมง (NiMH)
อัตราบริโภคพลังงาน
ประมาณ 0.3W (แบตเตอรี่)
จำนวนแบตเตอรี่
1
ชนิดแบตเตอรี่
AA Alkaline / AA NiMH
อัตรารับส่งข้อมูล
สูงสุด 12Mbps
Interface Connection
USB Mini B
การเชื่อมต่อ
USB 2.0 Full Speed
แหล่งพลังงงาน
Bus Power
CPU
Pentium III 500 MHz or faster
Other Device
The USB Connector must be as standard. Require CD-ROM Drive
Supported OS
Microsoft® Windows® 2000 Professional / Millennium Edition / XP Home Edition / XP Professional
Application
GPS Image Tracker
CD-ROM
Picture Motion Browser