• ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    87 x 36 x 36 ม.ม.

   • แสดงผลด้วยหลอด LED

    ใช่ (รับสัญญาณ GPS / สถานะแบตเตอรี่ / หน่วยความจำเต็ม)

   • อุณหภูมิเก็บรักษา

    -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส

   • อุณหภูมิใช้งาน

    0 ถึง +40 องศา

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 55 กรัม

   • Logging Intervals

    ประมาณ 15 วินาที

   • ความไวในการรับสัญญาณ

    +150dBm หรือน้อยกว่า (ค่าเฉลี่ยขณะทำงาน)

   • Reception Method

    12-channel GPS receiver / All-in-view positioning

   • Hot Start

    2 วินาที(อย่างน้อย)

   • Cold Start

    40 วินาที (อย่างน้อย)

   • Reception Frequency

    1575.42 MHz (L1 band, C/A code)

   • ความถูกต้องแม่นยำในการระบุตำแหน่ง

    ประมาณ 2 ม. (2DRMS)

   • ระยะเวลาใช้งาน

    ประมาณ 10 ชั่วโมง (Alkaline)/ 14 ชั่วโมง (NiMH)

   • อัตราบริโภคพลังงาน

    ประมาณ 0.3W (แบตเตอรี่)

   • จำนวนแบตเตอรี่

    1

   • ชนิดแบตเตอรี่

    AA Alkaline / AA NiMH

   • อัตรารับส่งข้อมูล

    สูงสุด 12Mbps

   • Interface Connection

    USB Mini B

   • การเชื่อมต่อ

    USB 2.0 Full Speed

   • แหล่งพลังงงาน

    Bus Power

   • CPU

    Pentium III 500 MHz or faster

   • Other Device

    The USB Connector must be as standard. Require CD-ROM Drive

   • Supported OS

    Microsoft® Windows® 2000 Professional / Millennium Edition / XP Home Edition / XP Professional

   • Application

    GPS Image Tracker

   • CD-ROM

    Picture Motion Browser