• ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    87 x 36 x 36 ม.ม.

   • แสดงผลด้วยหลอด LED

    ใช่ (รับสัญญาณ GPS / สถานะแบตเตอรี่ / หน่วยความจำเต็ม)

   • อุณหภูมิเก็บรักษา

    -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส

   • อุณหภูมิใช้งาน

    0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 55 กรัม

   • Logging Intervals

    ประมาณ 15 วินาที

   • ความไวในการรับสัญญาณ

    +150dBm หรือน้อยกว่า (ค่าเฉลี่ยขณะทำงาน)

   • Reception Method

    12-channel GPS receiver / All-in-view positioning

   • Hot Start

    2 วินาที(อย่างน้อย)

   • Cold Start

    40 วินาที (อย่างน้อย)

   • Reception Frequency

    1575.42 MHz (L1 band, C/A code)

   • ความถูกต้องแม่นยำในการระบุตำแหน่ง

    ประมาณ 2 ม. (2DRMS)

   • ระยะเวลาใช้งาน

    ประมาณ 10 ชั่วโมง (Alkaline)/ 14 ชั่วโมง (NiMH)

   • กำลังไฟที่ใช้

    ประมาณ 0.3W (แบตเตอรี่)

   • จำนวนแบตเตอรี่

    1

   • ชนิดแบตเตอรี่

    Alkaline ขนาด AA / NiMH ขนาด AA

   • พลังงาน

    Bus Power

   • อัตรารับส่งข้อมูล

    สูงสุด 12Mbps

   • Interface Connection

    USB Mini B

   • การเชื่อมต่อ

    USB 2.0 Full Speed

   • CPU

    Pentium III 500 MHz หรือสูงกว่า

   • อุปกรณ์ือื่นๆ

    ใช้สาย USB มาตรฐานในการเชื่อมต่อ และต้องใช้ไดร์ฟ CD-ROM

   • Supported OS

    Microsoft® Windows® 2000 Professional / Millennium Edition / XP Home Edition / XP Professional

   • Application

    GPS Image Tracker