น้ำหนัก
ประมาณ 6 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
52 x 29 x 10 ม.ม.