• น้ำหนัก

    ประมาณ 6 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    52 x 29 x 10 ม.ม.