• น้ำหนัก

    ประมาณ 1 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    18 x 14 x 5 ม.ม.