น้ำหนัก
ประมาณ 1 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
18 x 14 x 5 ม.ม.