รายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของ Mac OS X v10.11 (El Capitan) สำหรับสินค้าและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นด้านการถ่ายภาพดิจิตอล