• น้ำหนัก

    ประมาณ 21 กรัม

   • ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)

    91 x 35 กรัม