• น้ำหนัก

    ประมาณ 70 กรัม

   • ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)

    109 x 100 ม.ม.