หมายเลข ID หัวข้อ : 00166869 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/02/2017

macOS 10.12 (Sierra) ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น

  เราได้ทำการตรวจสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้ ที่ออกวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือก่อนหน้านั้น.

  สำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ไม่รองรับ
  ? : กำลังทดสอบ

  ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version กลุ่มของรุ่นเครื่องที่เกี่ยวข้องกัน macOS 10.12
  (Sierra)
  หมายเหตุ
  PlayMemories Home 3.3.00 หรือ ก่อนหน้านี้ Handycam
  Cyber-shot
  a (Alpha)
  Action Cam
  Bloggie / Webbie
  Digital Recording Binoculars

  Image Data Converter 5.0.00 หรือ ก่อนหน้านี้ Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)

  Remote Camera Control 3.7.01 หรือ ก่อนหน้านี้ Cyber-shot
  α (Alpha)

  Action Cam Movie Creator 3.3.00 หรือ ก่อนหน้านี้ Action Cam
  MVR Studio 1.0.02 หรือ ก่อนหน้านี้ Music Video Recorder
  Wireless Auto Import  - Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  - *1

  *1 บริการ Wireless Auto Import download ได้มีการปิดตัวลงไปแล้ว. ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่นนี้จะมีอยู่แล้วในเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Home.
  ดาวน์โหลด PlayMemories Home, อ้างถึง www.sony.net/pm/.
  เริ่มที่ PlayMemories Home และ เลือกที่ Preferences -> Wireless Auto Import.