หมายเลข ID หัวข้อ : 00166882 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2016

macOS 10.12 (Sierra) ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับกล้อง α (alpha)

  เราได้ทำการตรวจสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้ ที่ออกวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือก่อนหน้านั้น.

  สำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  กล้อง α E-mount
  รุ่น macOS 10.12
  (Sierra)
  ILCE-7
  ILCE-7M2
  ILCE-7R
  ILCE-7RM2
  ILCE-7S
  ILCE-7SM2
  ILCE-3000
  ILCE-3500J
  ILCE-5000
  ILCE-5100
  ILCE-6000
  ILCE-6300
  ILCE-6500
  NEX-3
  NEX-3N
  NEX-5
  NEX-5C
  NEX-5N
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  NEX-7
  NEX-C3
  NEX-F3

  กล้อง α A-mount
  รุ่น macOS 10.12
  (Sierra)
  DSLR-A200
  DSLR-A230
  DSLR-A280
  DSLR-A290
  DSLR-A300
  DSLR-A330
  DSLR-A350
  DSLR-A380
  DSLR-A390
  DSLR-A450
  DSLR-A500
  DSLR-A550
  DSLR-A560
  DSLR-A580
  DSLR-A700
  DSLR-A850
  DSLR-A900
  ILCA-68
  ILCA-77M2
  ILCA-99M2
  SLT-A33
  SLT-A35
  SLT-A37
  SLT-A55
  SLT-A55V
  SLT-A57
  SLT-A58
  SLT-A65
  SLT-A65V
  SLT-A77
  SLT-A77V
  SLT-A99
  SLT-A99V

  Lens Style Cameras
  รุ่น macOS 10.12
  (Sierra)
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L