• น้ำหนัก

    ประมาณ 16 กรัม

   • ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)

    81 x 41 ม.ม.