• น้ำหนัก

    ประมาณ 27 กรัม

   • ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)

    86 x 49 ม.ม.