• มิติ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)

    64.5 x 12.5 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 13.5 กรัม