มิติ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)
64.5 x 12.5 ม.ม.
น้ำหนัก
ประมาณ 13.5 กรัม