หมายเลข ID หัวข้อ : 00259233 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2021

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Big Sur (macOS 11) สำหรับกล้องดิจิทัล α (alpha)

  เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือก่อนหน้านั้น

  ข้อสำคัญ: ไม่มีการรับประกันว่าการทำงานจะเป็นปกติได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกเครื่อง

  สัญลักษณ์:
  ✓: เข้ากันได้
  -: เข้ากันไม่ได้
  ?: กำลังทดสอบ

  กล้อง α E-Mount

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  ILCE-7
  ILCE-7C
  ILCE-7M2
  ILCE-7M3
  ILCE-7R
  ILCE-7RM2
  ILCE-7RM3
  ILCE-7RM4
  ILCE-7S
  ILCE-7SM2
  ILCE-7SM3
  ILCE-9
  ILCE-9M2
  ILCE-3000
  ILCE-3500J
  ILCE-5000
  ILCE-5100
  ILCE-6000
  ILCE-6100
  ILCE-6300
  ILCE-6400
  ILCE-6500
  ILCE-6600
  NEX-3N
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6

  กล้อง α A-Mount

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  ILCA-68
  ILCA-77M2
  ILCA-99M2
  SLT-A58
  SLT-A99
  SLT-A99V

  กล้องสไตล์เลนส์

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L