หมายเลข ID หัวข้อ : 00203634 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/11/2019

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้กับ macOS Mojave(10.14) สำหรับ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

  เราได้ทำการตรวจเช็คการทำงานของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่แสดงในหน้านี้ไว้แล้ว.

  ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

  ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเวอร์ชันหมวดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้macOS 10.14
  (Mojave)
  หมายเหตุ
  Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit)
  *64-บิต เท่านั้น
  1.4.00 หรือที่ใหม่กว่าCyber-shot
  α (Alpha)
  ใช้งานร่วมกันได้ 
  PlayMemories Home3.6.01Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam
  Bloggie / Webbie
  Digital Recording Binoculars
  อยู่ระหว่างการประเมินผลเราได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าบางฟังก์ชันไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้แอปนี้ในเครื่องพีซีที่อัปเกรดไปเป็น MacOS 10.14 ในขณะนี้เรากำลังทบทวนสถานะการณ์เพื่อหาทางแก้ไข
   
  Image Data Converter

  -

  Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)

  ไม่รองรับ

  การดาวน์โหลดของ Image Data Converter มีการยุติลงไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2561
  กรุณาใช้ Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป
  Remote Camera Control-Cyber-shot
  α (Alpha)
  ไม่รองรับการดาวน์โหลดของ Remote Camera Control มีการยุติลงไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2561
  กรุณาใช้ Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป
  Action Cam Movie Creator3.6.01Action Camอยู่ระหว่างการประเมินผลเราได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าบางฟังก์ชันไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้แอปนี้ในเครื่องพีซีที่อัปเกรดไปเป็น MacOS 10.14 ในขณะนี้เรากำลังทบทวนสถานะการณ์เพื่อหาทางแก้ไข
  MVR Studio1.0.03 หรือที่ใหม่กว่าMusic Video Recorderใช้งานร่วมกันได้ 
  IPTC Metadata Preset1.1.00อ้างอิงกับ "อุปกรณ์ที่รองรับได้"ใช้งานร่วมกันได้ 
  PlayMemories Camera Apps-Cyber-shot
  α (Alpha)
  ใช้งานร่วมกันได้