• รูปแบบการใช้งาน

    2 รูปแบบ (หิ้ว/คล้องเอว)

   • วัสดุที่ใช้

    ไนลอนและโพริยูริเทน

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 60 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)

    75 x 115 x 40 ม.ม.

   • ความจุ

    ประมาณ DC 3.6V, 960mAh, 3.4Wh

   • ขนาด (ก x ย x ส)

    35.5 x 8.3 x 41.6 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 27 กรัม