• น้ำหนัก

    45 ก.

   • ปลั๊ก

    ปลั๊กมินิแบบ 3-Pole เคลือบทอง (การเชื่อมต่อแบบบาลานซ์) x2