หมายเลข ID หัวข้อ : 00338041 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/02/2024พิมพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ QR code ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้โดย DENSO WAVE INCORPORATE

    DENSO WAVE เป็นผู้คิดค้น QR Code QR Code เป็น เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

    คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับ QR Code จะสามารถหาได้ใน เว็บไซต์ QR code นี้