หมายเลข ID หัวข้อ : 00277682 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2023พิมพ์

วิธีการรีเซ็ตหรือตั้งค่าเริ่มต้นให้กับลำโพงไร้สาย

  หมายเหตุ:

  • บางรุ่นมีฟังก์ชันการเริ่มทำงานใหม่ที่จะเหมือนกับฟังก์ชันรีเซ็ต
  • วิธีการรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องนั้นๆ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) รุ่นของท่าน
  • การรีเซ็ตลำโพงไม่ได้ลบข้อมูลการจับคู่แต่อย่างใด
  • ระดับเสียง การตั้งค่าเสียง หรือ ฟังก์ชันอื่น ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังท่านรีเซ็ตลำโพง

  วิธีการรีเซ็ต (เริ่มต้นใหม่) ให้กับลำโพงไร้สาย

  ถ้าหากลำโพงไร้สายของท่านมีปุ่มรีเซ็ต

  SRS-XB12 / SRS-XB20 / SRS-XB21 / SRS-XB22 / SRS-XB30 / SRS-XB31 / SRS-XB32 / SRS-XB40 / SRS-XB41

  ถ้าหากลำโพงไร้สายของท่านไม่มีปุ่มรีเซ็ต

  SRS-XB13 / SRS-XB23 / SRS-XB33 / SRS-XB43 / SRS-XE200 / SRS-XE300 / SRS-XG300 / SRS-XP500 / SRS-XP700 / SRS-XV900


  ถ้าหากหลังการรีเซ็ตและปัญหายังคงอยู่ กรุณาลองทำการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ให้กับลำโพงไร้สายนั้น

  หมายเหตุ: การรีเซ็ตลำโพง จะรีเซ็ตการควบคุมระดับเสียงของลำโพง ฯลฯ ไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และลบข้อมูลการจับคู่ (อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้) ทั้งหมดออกไป เนื่องจากตำแหน่งของปุ่มต่าง ๆ บนตัวลำโพงจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ กรุณาดูที่คู่มือการใช้งานที่ให้มาสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับลำโพงไร้สาย

  ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นจะแตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ ถ้าหากรุ่นของท่านไม่มีแสดงในด้านล่าง กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) รุ่นของท่าน

  SRS-XB12 / SRS-XB20 / SRS-XB21 / SRS-XB22 / SRS-XB30 / SRS-XB31 / SRS-XB32 / SRS-XB40 / SRS-XB41

  SRS-XB13 / SRS-XB23 / SRS-XB33 / SRS-XB43 / SRS-XE200 / SRS-XE300

  SRS-XG300

  SRS-XP500 / SRS-XP700 / SRS-XV900