หมายเลข ID หัวข้อ : 00233708 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/04/2020พิมพ์

เลือกจากต่อไปนี้ ตามวิธีการเชื่อมต่อของ ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องเล่นของท่าน

    เชื่อมต่อผ่าน สายเคเบิลเสียงเชื่อมต่อด้วย Bluetooth

     

     

    กลับไปที่เมนูหลัก