การซ่อมและการรับประกัน

  การจอง หรือ เงื่อนไขการประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์คอนซูมเมอร์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

  1. บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่
  2. บริการส่งสินค้าซ่อมผ่านทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการส่งพัสดุ
  3. บริการรับ-ส่ง เครื่องเล่นเกมส์และชุดเครื่องเสียง/วิดีโอ
  4. ศูนย์บริการ
  5. ค่าบริการ
  6. ข้อมูลการประกัน