ข้อมูลการประกัน

  การรับประกันในประเทศไทย (สำหรับประเทศไทยเท่านั้น)

  ระยะเวลารับประกันสินค้า

  1. สินค้าราคาปกติ รับประกัน 12 เดือน
  2. สินค้าราคาพิเศษ รับประกัน 3 เดือน – 12 เดือน**

  * หมายเหตุ - การรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขาย โปรดสอบถามพนักงานขายก่อน

  การประกันบริการ

  การประกันหลังซ่อมแซม
  โซนี่ให้ประกัน 90 วัน นับจากวันที่รับผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุมเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยน และค่าแรง