หมายเลข ID หัวข้อ : 00223688 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/05/2024พิมพ์

ปัญหาออดิโอ เช่นเสียงไม่สมดุล การปรับเสียง เสียงกระโดด และมีเสียงรบกวน

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาที่ท่านพบเป็นความแตกต่างของ ระดับเสียงระหว่างเอียร์บัดด้านซ้ายและขวา กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ มีความแตกต่างกันในระดับเสียงระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา หรือเสียงเบส (ความถี่ต่ำ) ดังไม่เพียงพอ

  เลือกชนิดหรือรุ่นของหูฟังที่เหมาะสม สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหา:

  ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้

  เสียงกระโดดเมื่อใช้หูฟัง

  มีเสียงรบกวนจากหูฟัง

   
  ไปที่หน้าแรกของคู่มือการแก้ปัญหาของหูฟัง