หมายเลข ID หัวข้อ : 00187445 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

Bluetooth คืออะไร ?

  Bluetooth คืออะไร ?

  Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถใช้ในการรับส่งข้อมูลระยะใกล้ จากอุปกรณ์ดิจิตอลหนึ่งไปยังตัวอื่น. Bluetooth โดยพื้นฐานแล้วเป็นการเชื่อมต่อ แบบไร้สายหนึ่งต่อหนึ่ง ที่ใช้ความถี่คลื่นวิทยุย่าน 2.4 GHz.
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะดูได้ที่: http://www.bluetooth.com

  โปรไฟล์คืออะไร ?

  อุปกรณ์สองตัวที่จะทำการเชื่อมต่อโดยใช้ Bluetooth อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องรองรับโปรไฟล์เดียวกัน. ถ้าหากอุปกรณ์รองรับโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน จะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้.
  ให้ตรวจเช็คดูรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโปรไฟล์ที่รองรับได้.
   
  การจับคู่คืออะไร?

  เมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ในครั้งแรก จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน. ขั้นตอนนี้เรียกว่าการจับคู่(Pairing).
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการทำงาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.