• ประเภทปลั๊ก (ด้านเครื่องเล่น) 

    ปลั๊กมินิสเตอริโอชุบทองรูปตัว L

   • โครงสร้างสายเคเบิล

    Star quad, คอนดักเตอร์หลายเกจ, สายดินแยก L/R

   • ความยาวสาย

    มินิสเตอริโอสั้น 1.2 ม.

   • ประเภทปลั๊ก (ด้านหูฟัง) 

    ปลั๊กตัวรับหู Sony ชุบทอง ×2

   • วัสดุตัวนำ 

    OFC ชุบเงิน