• ประเภทปลั๊ก (ด้านเครื่องเล่น) 

    ปลั๊กมินิแบบ 3-Pole เคลือบทอง (การเชื่อมต่อแบบบาลานซ์) x2

   • โครงสร้างสายเคเบิล

    Star quad, คอนดักเตอร์หลายเกจ

   • ความยาวสาย

    บาลานซ์ 1.2 ม.

   • ประเภทปลั๊ก (ด้านหูฟัง) 

    ปลั๊กตัวรับหู Sony ชุบทอง ×2

   • วัสดุตัวนำ 

    OFC ชุบเงิน