ประเภทปลั๊ก (ด้านเครื่องเล่น) 
ปลั๊กมาตรฐานบาลานซ์
โครงสร้างสายเคเบิล
เกลียว 8 เส้น, คอนดักเตอร์หลายเกจ
ความยาวสาย
บาลานซ์ 2.0 ม.
ประเภทปลั๊ก (ด้านหูฟัง) 
ปลั๊กมินิแบบ 3-Pole เคลือบทอง x2
วัสดุตัวนำ 
OFC
ปลั๊ก (มม.) 
Φ4.4