• ประเภทปลั๊ก (ด้านเครื่องเล่น) 

    ปลั๊กมาตรฐานบาลานซ์

   • โครงสร้างสายเคเบิล

    เกลียว 8 เส้น, คอนดักเตอร์หลายเกจ

   • ความยาวสาย

    บาลานซ์ 2.0 ม.

   • ประเภทปลั๊ก (ด้านหูฟัง) 

    ปลั๊กมินิแบบ 3-Pole เคลือบทอง x2

   • วัสดุตัวนำ 

    OFC

   • ปลั๊ก (มม.) 

    Φ4.4