หมายเลข ID หัวข้อ : 00180545 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

อัพเกรดเฟิร์มแวร์ SLT-A77V, A77VQ เวอร์ชั่น 1.06

  2012-11-09

  ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  โซนี่ขอมอบการอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่งแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ รุ่น SLT-A77V, A77VQ

  กรุณาอ่านข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านล่างก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนี้

  [เนื้อหาของการอัพเกรด]

  • การเพิ่มเข้าไปของความสามารถในการเปิดหรือปิดการทำงานของปุ่ม MOVIE
  • การขยายเพิ่มจำนวนของเลนส์ที่สามารถทำการชดเชยได้โดยอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้: SAL30M28, SAL50F14, SAL2470Z, SAL2875, SAL70400G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z

  (คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อทำการดาวน์โหลดอัพเกรดเฟิร์มแวร์นั้น ๆ)

   

  อัพเกรดเฟิร์มแวร์ SLT-A77V, A77VQ เวอร์ชั่น 1.06 (Macintosh)

   

  อัพเกรดเฟิร์มแวร์ SLT-A77V, A77VQ เวอร์ชั่น 1.06 (Microsoft Windows)

   

  (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการของโซนี่ จะถูกเก็บรักษาและใช้โดยโซนี่สำหรับการตอบสนองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้เท่านั้น ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งมอบให้แก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากโซนี่ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบางส่วนของงานบริการนี้ ในกรณีนี้ โซนี่จะประกันว่า บริษัทภายนอกเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ เก็บรักษา และทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


  *กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบออกหรือหยุดใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ตามประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่มีการขอให้ลบหรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้างต้นได้)